Huizen van het Kind: ervaringen van de buren

door Tom van Yperen


Een stem vanuit de Nederlandse ervaringen in de ontwikkelingen van de Huizen van het Kind, welke functie die over het algemeen hebben in Nederland en wat enkele belangrijke kwaliteitsissues zijn.
Vanuit zijn expertisegebied 'kwaliteit en monitoring' bracht Tom Van Yperen een verhaal over het belang van een goede toerusting van de professionals, hoe een goede ondersteuning kan met inter- of supervisie en als laatste onderdeel ging hij dieper in op de zogeheten meet- spreek- en verbeterbeweging wanneer het gaat om de effectiviteit en de diensten en de hulp.

 

 

Biografie

Prof. dr. T.A. van Yperen is orthopedagoog. Hij is als expert jeugdstelsel en hoofd van de unit Monitoring en Onderzoek verbonden aan Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Tevens is hij vanwege de Universiteit Groningen werkzaam als bijzonder hoogleraar op het terrein van de monitoring en de innovatie van de zorg voor jeugd. Daarnaast is hij onder meer lid van de Gezondheidsraad.

Zijn passie ligt bij het ondersteunen van de praktijk en het beleid om de effectiviteit van de diensten en hulp aan jeugdigen en gezinnen te versterken. Veel van zijn werk betreft de werkzaamheid van methoden en interventies in de jeugdsector. Daarbij helpt hij gemeenten en instellingen om het aanbod voor jeugdigen en gezinnen te verhelderen en verder te ontwikkelen in een beweging waarin tellen (meten) en vertellen (het verhaal achter de cijfers) gaandeweg verbetering moeten brengen.