Huizen van het Kind

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. Het is de ambitie dat er in elke gemeente een Huis van het Kind actief is. 

Op deze pagina vind je informatie en ondersteuningsmogelijkheden die je kan helpen om je lokaal samenwerkingsverband Huizen van het Kind uit te bouwen.

Roadmap Huizen van het Kind
meerjarenplanning HvhK
Ondersteuning Huizen van het Kind
huis van het kind onder elkaar
Toolbox Roadmap
toolbox HvhK