Huis van het Kind Eeklo

Doel van het project

Het Huis van het Kind Eeklo zorgt voor een toegankelijk aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting voor elk gezin, elk kind en elke jongere in Eeklo.

Korte beschrijving

Het Huis van het Kind Eeklo is een huis voor alle kinderen en alle gezinnen in Eeklo. Het netwerk zorgt voor afstemming van het aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting gericht op gezinnen, kinderen en jongeren binnen de bestaande voorzieningen, organisaties en diensten. Daarnaast worden door het Huis van het Kind Eeklo ook nieuwe initiatieven opgezet die tegemoet komen aan noden van de ruime doelgroep. 

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Opvoeden/opgroeien, gezondheid en versterken van sociale cohesie zijn universele thema’s. Elke ouder komt hier mee in aanraking en zit vaak met vragen hieromtrent. Vaak bereiken initiatieven slechts een deel van de ouders omdat de informatie niet doorstroomt en het aanbod niet op maat is van bepaalde ouders. Daarom is er nood aan een proportionele aanpak zodat ook kwetsbare ouders bereikt worden en er een passend aanbod kan gecreëerd worden. De samenwerking binnen het netwerk Huis van het Kind met onder meer Wijkcentrum de Kring, een vereniging waar armen het woord nemen, en het OCMW, zorgt er voor dat we zowel op vlak van bekendmaking van initiatieven (outreachend, laagdrempelig en aanklampend) als op vlak van de uitwerking van initiatieven (betrekken van kwetsbare groepen, laagdrempelig, vindplaatsgericht) ook diverse kwetsbare groepen bereiken.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Het Huis van het Kind Eeklo werkt reeds een 4-tal jaar aan de weg om een toegankelijk aanbod, gericht op gezinnen, kinderen en jongeren, te kunnen aanbieden. Het proportioneel universalisme is hierbij een belangrijke leidraad en werkprincipe. Door de jaren heen hebben we heel wat ervaring opgebouwd en zijn we heel wat drempels tegengekomen die we samen (meestal) hebben overwonnen. Deze kennis en onze manier van aanpakken willen we graag delen met andere enthousiastelingen die in hun lokale context een aanbod willen opbouwen voor elk gezin, elk kind, elke jongere.

Reflecties na het congres

  • Belang van sterk investeren in een ruime samenwerking tussen lokale actoren.
  • Belang van een trekker te hebben voor het project.
  • Belang van het doel om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. 
  • Belang van een mogelijkheid tot ontmoeting.
  • Huis van het Kind Eeklo kiest ervoor om onder één label (Huis van het kind), een neutraler label naar buiten te komen. Door onder één label te communiceren, wordt het draagvlak als Huis van het Kind groter.

Contactgegevens

Huis van het Kind Eeklo
Verantwoordelijke: Koen Geirnaert, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Eeklo

Telefoon: 0492/23 12 32

Contactpersonen:

koen.geirnaert@ocmweeklo.be

Website:

www.eeklo.be/huisvanhetkind

http://www.wegwijsineeklo.be/thema.php#Huis van het Kind

eeklo.jpg

Een beeld zegt meer dan woorden

Huis van het kind Eeklo