Hoe ouders online bereiken?

Auteur :

K. Nijs - Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Studenten van de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) maakten in het voorjaar 2018 een analyse van de websites van 41 Huizen van het Kind. Aangemoedigd door de interesse van HvhK-medewerkers die op 5 maart 2018 deelnamen aan een dialoogmoment op onze campus (zie verder), voerden ze in het najaar 2018 een QuickScan uit en schreven ze een rapport met algemene bevindingen en aanbevelingen voor de HvhK.