Hoe kunnen Huizen van het Kind en het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal elkaar versterken?

door Dirk Van Noten en Inne Devos


Het samenwerkingsverband Geintegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), die elk een decretale of wettelijke onthaalopdracht hebben. Het GBO is gericht op twee belangrijke doestellingen nl. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis-of faciliterende actoren (o.a. huizen van het kind).

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal en Huizen van het Kind  delen o.a. volgende  basisprincipes:

  • vertrekken vanuit een holistische visie – breed generalistisch beeld
  • een positieve hulpverleningsrelatie
  • krachtgericht en participatief werken
  • integraal werken
  • proactief werken
  • outreachend werken
  • subsidiariteit
  • proportioneel universalisme

GBO en Huizen van het Kind hebben complementaire doelstellingen:

  • GBO biedt een volwaardig hulpverleningstraject aan en heeft expertise in rechtenverkenning, realisatie van rechten en acties nemen gericht tegen onderbescherming en het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen.

  • Het  Huis van het Kind heeft de expertise in het bijdragen tot het versterken van de rechten en belangen van kinderen en heeft als doel om het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen door hen te ondersteunen op vlak van welzijn en gezondheid.

Hoe kunnen we elkaar versterken? Dit antwoord zoeken we samen uit in deze workshop.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

De kennis over een GBO verhogen en de meerwaarde van dit samenwerkingsverband benadrukken.   De raakvlakken van GBO en Huizen van het Kind onder de aandacht brengen.

Contact

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving

Regionale beleidsmedewerkers: