Hoe is het referentiekader buurtgerichte netwerken opgebouwd?

Het referentiekader buurtgerichte netwerken werd opgebouwd op uit 3 onderdelen:

 

Voor deze opbouw werd inspiratie gehaald uit het INTESYS-project (Towards Integrated Early Childhood Education and Care Systems – Building the Foundations)

 

 

Buurtgerichte netwerken cirkel.jpg