Hoe bereik en ondersteun je ouders met migratieachtergrond met een kind met beperking?

Ouders van kinderen met een beperking kunnen beroep doen op heel wat organisaties voor ondersteuning met betrekking tot de beperking. Toch vinden niet alle ouders hun weg hier naartoe. Ouders met een migratieachtergrond ervaren drempels wanneer ze op zoek gaan naar of gebruik maken van hulpverlening. Anderzijds geven ook de ondersteunende organisaties aan dat ze de ouders met migratieachtergrond niet bereiken en dat hun deelnemerspubliek wit blijft, ondanks goedbedoelde inspanningen om hier verandering in te brengen.

Auteur :

Assia Ben Ahmed

Jaar van publicatie :

2020

Type :

Document


Ouders van kinderen met een beperking kunnen beroep doen op heel wat organisaties voor ondersteuning met betrekking tot de beperking. Toch vinden niet alle ouders hun weg hier naartoe. Ouders met een migratieachtergrond ervaren drempels wanneer ze op zoek gaan naar of gebruik maken van hulpverlening. Anderzijds geven ook de ondersteunende organisaties aan dat ze de ouders met migratieachtergrond niet bereiken en dat hun deelnemerspubliek wit blijft, ondanks goedbedoelde inspanningen om hier verandering in te brengen.