Hoe actueel zijn preventieve oudercursussen? Visie van professionals

  • 21 december 2015

Het onderzoek toont aan dat de cursussen voldoende inhoud en aantrekkingskracht hebben om ook in deze tijd nog aan ouders te kunnen worden aangeboden. De uitvoerende professionals zijn tevreden over de focus op opvoedvaardigheden en over wat zij aan veranderingen en bewustwording zien bij deelnemende ouders. Wel is er behoefte aan actualisering van opvoedthema’s, filmmateriaal en digitalisering van het cursusmateriaal.

De aanbevelingen van het rapport zijn aanleiding voor Stichting Preventief op Maat en het Nederlands Jeugd Instituut om na te denken over de mogelijkheden om de preventieve oudercursussen te behouden voor alle ouders die daar steun aan ontlenen èn voor de professionals die de cursussen met zoveel plezier en kwaliteit uitvoeren. 
Lees meer.