Hilde Van Bulck

Hilde Van Bulck

Organisatie

Samtati bvba - The New Life Teaching

Werkdomeinen

Jongeren
Kinderen met specifieke behoeften
School & vrije tijd
Ouderschap & opvoeding
Familie & Gezinsvormen

Contactgegevens

Straat: Gasstraat 19
Postcode: 2570  Gemeente: Duffel

Tel: +32 (0) 493 247 547
E-mail: info@the-new-life-teaching.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/profile/view?id=77611322&trk=nav_responsive_tab_profile
Url: http://www.the-new-life-teaching.com/
Url: www.samtati.com

 

Omschrijving

Ik werk met kinderen, jongeren, ouders en professionals uit het onderwijs. Mijn werk is gebaseerd op twee peilers: aanwezig zijn (het zijnswiel) in jezelf en systemisch werk (familieopstellingen) Wel-ZIJN bevorderen en eigen-WIJSheid activeren door - hier en nu aanwezig te zijn - het lichaams- en aardebewustzijn te vergroten - gelijkwaardig en verbonden met elkaar om te gaan - je adembewustzijn te activeren - controle los te laten - authentiek zijn - inzicht en projecties en spiegelingen - zonder oordeel om te gaan met wat zich aandient - inzicht in de processen over leven en dood Problematieken in beweging zetten door - familieopstellingen - opstellingen voor opvoedings-, leer- en klasproblemen.

Mogelijke lezingen en workshops:

  1. Het geheim van de eigenwijze leerkracht/ouder/opvoeder: Training om met twee voeten op de grond vanuit authenticiteit je opvoedingstaak of leerkrachtentaak met plezier op te nemen. Kinderen en jongeren werken vreugdevol met je mee.
  2. Je eigen rugzak leegmaken: Vanuit systemisch perspectief maak je je vrij van de lasten en zorgen die je meedraagt zodat je vanuit vrijheid met jongeren kunt omgaan. Dit biedt vele perspectieven.
  3. De flinterdunne grens tussen school en thuis.: Elke leerling brengt de achtergrond van het familiesysteem mee naar de klas. Onverwerkte emoties vanuit het gezin of de familie liggen aan de basis van leerproblemen en moeilijk gedrag. Het is mogelijk om dit op een eenvoudige en doeltreffende manier te keren. Interessant zowel voor de school als voor ouders
  4. Opstellingen als hulp bij studiekeuze of andere schoolproblemen: Door het waarnemingsvermogen van het lichaam in te zetten, worden oplossingen voor allerlei problemen helder en zichtbaar. De informatie van het lichaam is wezenlijke informatie en bijgevolg ondersteunend voor de leerling/student.
  5. Blijf in je lijf! voor tieners: Tieners hebben wel eens last van depressieve gevoelens, het gevoel er niet bij te horen, zijn emotioneel en mentaal afwezig. Door het contact met het lichaam te verhogen, kan de tiener zich veiliger en blijer voelen met positieve resultaten voor in de klas.
  6. Iedereen hoort erbij, ook de zogenaamde luie of lastige leerling: Een leerling die door zichzelf of door anderen op één of andere manier uitgesloten wordt, veroorzaakt grote storingen in de klas. Niet alleen bij zichzelf maar ook bij de andere leerlingen. Het ligt aan de basis van pesterijen, leermoeilijkheden, spijbelen, demotivatie enz.
  7. Zet niet bevriende leerlingen naast elkaar: De juiste plaats in de klas. De juiste plaats in de klas is van groot belang voor het concentratievermogen en het interesse van de leerling.
  8. Moeilijke gesprekken voeren vanuit systemisch perspectief: Oudercontact, leerlingenbegeleiding, klasbeleid, allemaal gelegenheden waarop je probeert om bepaalde situaties uit te klaren of recht te zetten. Je kent de elementen die bijdragen of afbraak doen aan een goed gesprek. Toch laat het resultaat soms te wensen over. Je innerlijke houding, de juiste plaats innemen, het recht om erbij te horen, lichaamstaal en een open waarneming. Hoe dragen ze bij aan een kwalitatief en constructief contact tussen leerkrachten en leerlingen? Door middel van interactieve oefeningen kijken we vanuit systemisch perspectief naar het proces van een positieve gedragsverandering bij leerlingen. Laat je verrassen door wat je daarbij zelf kunt doen.
  9. Een andere kijk op leven en dood: verhelderende inzichten die je ondersteunen bij een rouwproces

Auteur van :

- De eigenwijze kikker - Het geheim van lesgeven en opvoeden en van 
- De nacht van ons leven - over leven en dood

Kostprijs

Afhankelijk van de dienstverlening.

Regio

Vlaanderen