Hilde Dumelie

Sprankel

Organisatie

Sprankel vzw

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

Kinderen met specifieke zorgbehoeftes

Contactgegevens

Maatschappelijke zetel: 
Straat:
Ullenshofstraat 11 bus 2  Gemeente: 2170 Merksem
Tel: 0474 381380

E-mailadres: hdumelie@skynet.be
Twitter: Sprankel WVl
Facebook: Sprankel West-Vlaanderen
LikedIn: Sprankel West-Vlaanderen
Website: www.sprankel.be

 

Over de spreker

Ouder van 3 kinderen met ernstige leerstoornissen o.a. dysfasie,  dyslexie. Zelf heb ik ook dyslexie,  ondervind ik dagdagelijks de moeilijkheden die daaraan gekoppeld zijn. Spreek dus als ervaringsdeskundige.

Sprankel vzw is een nationale verenging. Elke provincie heeft zijn eigen werking. 20 jaar actief in Sprankel vzw als voorzitter van de afdeling West-Vlaanderen, vandaar dat de afdeling West-Vlaanderen wel actief is op Twitter, Likedln, Facebook.   Sinds februari 2015 nationaal voorzitter.
Sprankel nationaal zet deze stap in de sociale media eerstdaags!!.

Omschrijving

Sprankel is een nationale vereniging. Elke provincie heeft zijn eigen werking. Naast telefooncontact  organiseert elke provincie zelf activiteiten zoals voordrachten, infomomenten  ivm leerstoornissen en wat daarmee te maken heeft.

Ze doen daarvoor beroep op bekwame sprekers, getuigenissen,  eigen ervaringen, ....

We zijn een zelfhulpgroep dus daarbij is:
- een luisterend oor belangrijk  (telefonische contacten, praatavonden, ....)
- informatie geven via website, nieuwsbrief,mail,  kwartaalboekje, voordrachten, beurzen, studiedagen, ...
- gedachten, tips en trucs uitwisselen die het leven wat 'gemakkelijker', 'draaglijker'  maken cruciaal
- ....

We richten ons niet alleen naar ouders ook tot leraren, logopedisten, CLB-medewerkers, studenten, ....met als doel de wereld van een normaal begaafd kind/jongere/volwassene met dyslexie, dyscalculie, traaglerend, ....... en de problemen die dit met zich meebrengen in het dagdagelijkse leven te laten beleven.

En oef...

- we zijn niet alleen met  de problematiek zoals dyslexie, dyscalculie, ...
- we zijn niet dom of lui
- we leren er mee omgaan
- we mogen vragen aan anderen rekening te houden met onze 'beperking'
- we krijgen de kans, worden gestimuleerd onze talenten, datgene waar we goed in zijn ten volle te ontwikkelen

is duidelijk de boodschap.

Regio

Alle provincies