Het verhaal van Jacub

Auteur :

Steunpunt Opvoedingsondersteuning Provincie Limburg

Jaar van publicatie :

2000

Thema :

Ontwikkeling van kinderen en jongeren

Type :

Materialenpakket


Korte beschrijving:

Dit pakket wil opvoeders van kinderen handvatten geven om een keuze te maken bij het kiezen van hun thuistaal en hen inzicht geven in de rol die ze kunnen vervullen bij de taalontwikkeling van hun kind.

Inhoud themapakket:

De werkvorm bestaat uit een boek 'Het verhaal van Jacub'. In tekeningen worden verschillende situaties, gaande vanaf zijn geboorte tot hij werk zoekt, weergegeven. Deze worden telkens verder uitgediept aan de hand van een discussievraag. Tevens kunnen er een aantal tips gegeven worden, waarbij veel nadruk gelegd wordt op een goede communicatie en een goede ouder-kind relatie. De werkvorm is in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Reageer op dit artikel

5 + 12 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.

Interesse in dit pakket?

Dit pakket is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het pakket. Lees het volledige bibliotheekreglement.