Het belang van leeftijdsgenoten : sociale problemen in de kleuterklas en de ontwikkeling van psychische problemen

Auteur :

E. Gooren

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Als kinderen naar de kleuterschool gaan treden ze toe tot de groep leeftijdsgenoten waar ze waarschijnlijk hun hele basisschooltijd mee te maken hebben. Een belangrijke ontwikkelingstaak in deze fase is dat de kleuters goede relaties met hun klasgenoten opbouwen. Evelien Gooren laat zien dat de ervaringen die jongens en meisjes hebben met hun leeftijdsgenoten in de kleuterklas langdurige invloed kunnen hebben op hun verdere ontwikkeling.

Uit het onderzoek van Gooren blijkt dat kleuters die problemen hebben in de omgang met klasgenoten een verhoogde kans hebben op agressie, angst en depressieve klachten tijdens de basisschoolperiode. Deze problemen lopen door tot de late adolescentie. Kinderen die tijdens de kleuterschool moeite hebben om een goede band te ontwikkelen met leeftijdsgenoten hebben vaker minder goed ontwikkelde sociale en emotionele vaardigheden.

Gooren laat zien dat relaties tussen klasgenoten op school kunnen verbeteren door gerichte interventie in de klas. Kleuters die het klassikale leerprogramma PAD (gericht op stimulering van sociale en emotionele vaardigheden) volgden, ontwikkelden betere sociale vaardigheden dan kinderen bij wie dit programma niet in het lespakket zat. Doordat hun sociale vaardigheden verbeterden werden de relaties met hun klasgenootjes ook beter. De resultaten van Gooren geven aan dat relaties met klasgenoten in de kleuterklas een langdurige en grote invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Opname van PAD in het lespakket kan bijdragen aan de verbetering van sociale vaardigheden van kleuters en daarmee aan de verbetering van de relaties met hun klasgenoten.

Reageer op dit artikel
7 + 8 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.
Waar te verkrijgen?

Meer informatie over het proefschrift vind je hier.