Help ouders met een recht op de COVID-19-toeslag!

  • 27 augustus 2020

Met de COVID-19-toeslag geeft de regering financiële steun aan ouders die hun inkomen door de coronacrisis zagen dalen. Het gaat om een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in 3 schijven van 40 euro.

De Vlaamse regering heeft hiervoor in totaal 15 miljoen euro vrijgemaakt.
Amper 5% van de gezinnen heeft de toeslag al aangevraagd. Er is voor 800.000 euro toeslag uitgekeerd. Er is dus nog meer dan 14 miljoen euro om te verdelen. 

Praktisch: voor wie, tot wanner

  • De covid-19-toeslag kan aangevraagd worden t.e.m. 31 oktober
  • door elk gezin met een inkomensdaling van minstens 10% én
  • een gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2213 euro bruto per maand. 

Waarom kan dat niet automatisch toegekend worden?

  • Het gaat om een ‘nieuwe doelgroep’ van maatschappelijke kwetsbaarheid, die Opgroeien nog niet uit statistieken kan halen;
  • De overheid heeft (nog) geen zicht op het recente inkomensverlies van deze gezinnen.

Meer info op de website van het Groeipakket