Hannes Schotte, Charlotte Vansteelant en Fatih Kat

Hannes Schotte.jpg

Organisatie

Stad Gent

Talen

Nederlands

Werkdomeinen

  • Lagere school
  • Jongeren
  • Gedrag en welzijn(emotionele ontwikkeling, pesten, vriendschappen, relaties, ...)
  • School & vrije tijd ( schoolloopbaan, gamen, internet, …)
  • Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in 2 culturen, ...)

Contactgegevens

E-mailadres: hannes.schotte@stad.gent

Telefoonnummer: 092668274

Website: https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/radicalisering

 

Over de spreker

Charlotte, Fatih en Hannes vormen samen het Team Radicalisering van de Stad Gent.

Omschrijving

Het is belangrijk om uit te zoeken of mogelijke signalen van radicalisering kaderen binnen de zoektocht van een puber, dan wel reden zijn tot bezorgdheid en ingrijpen. De vorming 'signalen van radicalisering herkennen' leert u op een interactieve en genuanceerde manier wat radicalisering is en welke factoren erop ingrijpen; hoe dit proces verloopt; hoe je de signalen herkent en hoe je er gepast mee omgaat.

Kostprijs

Prijs: gratis (enkel regio Gent)

Regio

Gent