Handreiking steunfiguur kind

Dit document is een handreiking voor gemeenten en hun ketenpartners, met advies over wat partijen kunnen doen aan steun voor kinderen bij een scheiding.

Ieder kind van gescheiden ouders moet bij iemand terecht kunnen voor steun. Daarom is het van belang dat gemeenten en andere professionals een check doen, door het kind te vragen ‘bij wie kun jij terecht?’ en de ouders te vragen ‘bij wie kan uw kind terecht?’

Auteur :

Uitgave van het Programma Scheiden zonder Schade

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document


Het is van belang dat een kind steun krijgt als het zich zorgen maakt. Waar kinderen normaal gesproken terecht kunnen bij hun ouders, is dat bij een scheiding niet meer vanzelfsprekend. De ouders zijn bezig met hun eigen proces, en hebben vaak te weinig ruimte om bij de emoties van hun kind stil te staan. Bovendien zijn de ouders opeens geen eenheid meer en kan het kind in een loyaliteitsconflict komen. Daarom is het goed om bij een scheiding te kijken of er iemand is bij wie het kind zijn gevoelens kwijt kan, zonder dat de spanning toeneemt. Het kind moet zich bij die zelfgekozen, vertrouwde ‘buitenstaander’ altijd kunnen uiten en kunnen sparren als hij of zij ergens mee worstelt. Door emotie te ventileren, komt er ruimte om te zoeken naar oplossingen, en objectief te kijken naar waar die emotie eigenlijk vandaan kwam.