Handreiking gegevensuitwisseling

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

Gegevensdeling vanuit de school

Type :

Document


Korte beschrijving:

Hoe kan je als school correct gegevens delen met externen ?