Groeipakket anno 2019: hoe realiseren we het Groeipakket voor elk kind?

door Inge Duchateau


De Vlaamse Regering kiest met het Groeipakket voor: een geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij kinderbijslag een basispijler is die hand in hand gaat met gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs. 

Wijzigingen met impact: 
- De koppeling aan arbeid verdwijnt;
- Focus is het recht van het kind; 
- De rangen en verschillende bedragen per kind verdwijnen;
- De Sociale toeslag wordt verruimd;
- Vrije keuze uitbetalingsactor (2019: bij eerstgeborenen, 2020: iedereen).

Hoe pakken we het aan om dit recht voor elk kind, ongeacht waar het in Vlaanderen geboren wordt, waar te maken? 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

De ondersteuning van gezinnen en kinderen wordt doelmatiger en efficiënter aangepakt. Vlaanderen krijgt de kans om een robuust geïntegreerd gezinsbeleid te ontwikkelen, waarbij kinderbijslag/Groeipakket, gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs hand in hand gaan. Een geïntegreerd gezinsbeleid, is een gezinsbeleid dat er op gericht is mogelijkheden te creëren om (het starten van) een gezin met actieve deelname aan de samenleving en dus ook (arbeids)participatie te kunnen combineren met een gezin. Het is ook een beleid dat gericht is op het welzijn en de maximale bevordering van ontwikkelings- en ontplooiingskansen van alle kinderen. Het Groeipakket past dus volledig binnen de Huizen van het Kind en heeft dus het potentieel om een positieve bijdrage te geven aan de verdere vormgeving van de Huizen van het Kind.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Het Groeipakket is een belangrijpe peiler van inkomsten. Vlaanderen wil met de basisbijdrage en de toeslagen kansen creëren voor alle kinderen. Vlaanderen koos ook voor een verruiming van de Sociale toeslag om een grotere selectiviteit in te brengen voor minder bedeelde of kwetsbare gezinnen. Hoe kunnen we de realisatie samen waar maken?

 

Contact

Kind en Gezin - Groeipakket - info@groeipakket.be

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

socio-economische determinanten

Kamer

congres kamer samenwerken