Goed initiatief voor preventieve gezinsondersteuning

  • 21 januari 2021

De Vlaamse Regering zal een beperkte financiering inzetten voor een vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning. De nadruk ligt op participatie, laagdrempeligheid, buurtgerichtheid en integrale samenwerking. Daarmee wordt een bescheiden maar belangrijke stap gezet in de richting van ‘integrale zorg en ondersteuning’. Dit is absoluut de te volgen weg voor de toekomst. De Vlaamse Raad is dit initiatief dan ook bijzonder genegen. In het advies doet de raad enkele aanbevelingen en vraagt ook verduidelijkingen over de uitvoering van het besluit.

Lees hier het advies