Gie Deboutte

gie_deboutte.jpg

Organisatie

Pedconsult

Werkdomeinen

School & vrije tijd
Ouderschap & opvoeding

Contactgegevens

Straat: Plintveld 25
Postcode: 3080   Gemeente: Tervuren

Telefoon: 0032 (0)473 64 22 08
E-mail: gie.deboutte@ucll.be

Omschrijving

Pesten op school/in de sportclub. 

Naar een goede afstemming tussen school/club en ouders. Definitie en analyse van pestgedrag bij kinderen en jongeren, met handvatten en tips voor ouders, leerkrachten, trainers, opvoeders.

Agressie en geweld bij kinderen en jongeren. 

De noodzaak van een verbindend antwoord. Definitie en analyse van agressie en geweld bij kinderen en jongeren. Verduidelijken van wat bedoeld wordt met 'verbindend reageren' (preventie en curatie) met concretisering van verbindende antwoorden (individueel, groeps- en schoolniveau).

Groeien in verbondenheid: het fundament voor een gezonde ontwikkeling. 

Duiding geven bij de criminologische en pedagogische meerwaarde van 'werken aan verbondenheid' met zichzelf, anderen, de materiële en sociale omgeving, het levensgeheel. Expliciteren van consequenties en van te maken keuzes op het vlak van pedagogische zienswijze, omgangsstijl, team- en school/voorzieningcultuur. Inzoomen op toepassingen die bijdragen tot een reductie van geweld, depressie en suïcidaal gedrag.

Omgaan met goed en kwaad. 

Pleidooi voor mededogen. Een zinzoekende en genuanceerde kijk op dader- en slachtofferschap vanuit reflectie op het eigen al dan niet ethisch handelen, tegen de achtergrond van een samenleving die op zoek ik naar nieuwe houvasten. Geen pleidooi voor polarisatie maar wel voor meer mededogen en humanisering.

Kostprijs

Lezing tot 60 min: 275 €
Lezing of workshop tot 120 min: 375 €
aangepast tarief is mogelijk

Regio

Brussel hoofdstedelijk gewest
Vlaanderen