Gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg is één van de basispijlers van de Huizen van het Kind. Er zijn verschillende evoluties bezig op het vlak van gezondheidszorg waaraan de Huizen van het Kind kunnen bijdragen en omgekeerd. 

Traject "Elk gezin gezond"

Samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, Sensoa en VAD worden 5 trajecten opgezet met Huizen van het Kind waarin we op zoek gaan hoe preventieve gezondheid een sterkere plek in de werking kan krijgen en vooral nagaan hoe een universele opzet daarvoor proportioneel benaderd kan worden.

Vanuit deze lokale trajecten willen we praktijk- en onderzoekskennis bundelen en gebruiken voor de ontwikkeling van tools en werkvormen die alle Huizen van het Kind kunnen ondersteunen om proportioneel universalisme concreet en met resultaat toe te passen in hun opdracht voor gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg.

Vlog PRAGT Pelt
PRAGT Pelt
Rapport "Jong en gezond"

In dit rapport 'Jong en Gezond" beschrijft de werkgroep een aantal concrete aanbevelingen en acties om gezondheidsongelijkheid aan te pakken vanuit de gezondheids- en welzijnsactoren op basis van onder meer (wetenschappelijke) evidentie welke de succesvolle aanpak van gezondheidsongelijkheid ondersteunt. Het gaat daarbij o.a. over welke principes dienen gehanteerd te worden, zoals proportioneel universalisme en een community-based benadering.

Evoluties en opties Roadmap
Vlog "Perinataal netwerk" - HvhK Geraardsbergen
vlog perinataal
Pre- en perinataal aanbod in je Huis

Het belang van ouders reeds in de zwangerschap te ondersteunen is duidelijk. Wat is kwaliteitsvol aanbod en welke partners kunnen hier een bijdrage leveren? Uit de bevraging van de Huizen van het Kind van 2016 bleek een groot enthousiasme rond het thema pre- en perinataal aanbod. 75% van de Huizen van het Kind gaven aan zich te (willen) richten op aanstaande gezinnen.  Op de uitwisselingsdag op 8 juni 2017 discussieerden de deelnemers over 4 thema’s:

  • Partners
  • Doelgroep
  • Samenwerking/netwerking
  • Aanbod
Visietekst perinataal aanbod

Visietekst over het belang en de plaats van het perinataal aanbod in de Huizen  van het Kind in Antwerpen (stad). 
Tekst opgemaakt door De Kraamvogel.