Gent: nieuwe website voor ondersteuners van kwetsbare gezinnen

  • 1 februari 2017

In Gent hebben 450 gezinnen geen stabiel dak boven het hoofd. Dat is voor heel wat organisaties een grote druk. De nieuwe website wil hen ondersteuning bieden. De site bundelt alle relevante informatie over kwetsbare gezinnen: van verblijfsrecht over juridische tot financiële ondersteuning

www.wegwijsingent.be