Geletterdheid. Wat is dat?

De competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken.

Concreet

 • met taal kunnen omgaan
 • met cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan
 • gebruik kunnen maken van ICT en multimedia

Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving. Het is nodig om persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren.

Mensen die laaggeletterd zijn, missen bepaalde basisvaardigheden en kunnen deze niet gemakkelijk zelf bijspijkeren. Ze ondervinden moeilijkheden en missen kansen in hun persoonlijk leven, op het werk, in de opvoeding van hun kinderen,... Ze schamen zich, voelen zich uitgesloten en machteloos en hebben minder zelfvertrouwen. Dit leidt tot minder vertrouwen in de maatschappij, in andere mensen, in de politiek,...

Door te werken aan de geletterdheid van ouders, verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Een paar voorbeelden

 • een uurtabel voor het oudercontact interpreteren
 • gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
 • een wegbeschrijving begrijpen
 • het over-en-weer-boekje verstaan en invullen
 • een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag
 • maandelijkse afrekening van de school of kinderopvang controleren
 • openingsuren van de speel-o-theek opzoeken op het internet
 • online overschrijvingen doen
 • een inschrijvingsformulier voor de kinderopvang invullen
 • een uitnodiging voor een schoolactiviteit begrijpen

Geletterd zijn is nodig om

 • nieuwe dingen te leren thuis, op het werk, op school of in een groep
 • je kinderen goed te kunnen ondersteunen op school, in hun hobby’s
 • een diploma te halen en een job te vinden
 • goede keuzes te maken en zelfstandig te zijn
 • mee te kunnen met digitale en technologische evoluties