Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren.

  • 7 december 2018

Na signalen vanuit het terrein gaf Jongerenwelzijn de opdracht aan een werkgroep om voorstellen te formuleren voor de aanpak van jongeren met een complexe problematiek. De opdracht was nadenken over hoe de problematiek hier-en-nu hanteerbaar kan gemaakt worden en verbetervoorstellen op lange termijn formuleren. Het resultaat is de verbeternota 'Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen.' Het is de intentie om, op basis van het rapport, het beleid verder bij te sturen. Jongerenwelzijn en Kind en Gezin zullen daarvoor o.a. op 24 april 2019 een conferentie organiseren over opgroeien en ontwikkelingstrajecten in Vlaanderen.