Geïntegreerd Zorgtraject -9 maanden tot 6 weken

door Lien Hermans, Kim Schrooten, Wannes Blondeel en Marie-Jeanne Schoofs


De workshop bestaat uit 2 delen:
In een eerste deel worden doelstellingen, strategieën en acties toegelicht om gezondheidsongelijkheden vanaf de zwangerschap aan te pakken (zie conferentie “de toekomst is jong” rond jonge kinderen van oktober 2016). Deze werden verder geconcretiseerd in overleg met experten en basiswerkers. Enkele hiaten kwamen naar boven. In twee regio’s wordt er gezocht om lokaal een pilootproject op te zetten vanuit deze bevindingen. In het eerste deel wordt hierover een stand van zaken gegeven.

In het tweede deel wordt een concreet project van vroegtijdige ondersteuning van zwangeren met specifieke ondersteuningsnoden toegelicht nl. PRAGT (Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject) uit Noord-Limburg. Hier werd er een netwerk uitgebouwd met diverse hulpverleners uit het Mariaziekenhuis van Pelt en extramurale hulpverleners vanuit de gezondheid- en welzijnszorg zoals eerstelijnsvroedvrouwen, OCMW’s, Huizen van het Kind, Kind en Gezin en andere hulpverleners. Ook huisartsen zijn als spilfiguur betrokken. Indien bijkomende ondersteuning van de zwangere en haar gezin nodig is, gebeurt de coördinatie van  zorg door de hoofdvroedvrouw of sociale dienst van het ziekenhuis. Er wordt een zorgplan op maat uitgewerkt. Het elektronisch dossier ondersteunt deze afspraken tussen alle partners. Na de geboorte van het kind wordt de hulp eventueel verder gezet met een andere zorgcoördinator.

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Huis van het kind?

  •  Elk kind, elk gezin kan terecht in een Huis van het Kind en wordt er gepast ondersteund. 
  • Een Huis van het Kind verbindt de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben.

De ondersteuning van zwangeren en pas bevallen gezinnen zit in een sterke verandering, onder meer door de verkorting van de verblijfsduur in de kraamkliniek. De grote uitdaging daarbij bestaat erin om een geïntegreerde ondersteuning aan te bieden, ruimer dan het medische, zeker gezien de uitdaging om de gezondheidskloof te verkleinen.

De wieg van PRAGT stond in het Huis van het Kind Pelt. Tijdens een overleg met alle partners kwam het gebrek aan vroege opsporing van kwetsbare zwangere vrouwen aan bod. Dit thema bleek een bezorgdheid te zijn van veel lokale partners zoals het Mariaziekenhuis, CKG De Hummeltjes, Kind en Gezin, het VCLB, expertisecentrum kraamzorg, eerstelijnsvroedvrouwen, kraamzorgorganisaties en CIG De Zeshoek.  Alle partners schaarden zich achter het idee van een sterk perinataal netwerk.

Ondertussen is PRAGT uitgegroeid tot een netwerk met tal van partners dat zich uitstrekt over heel Noord-Limburg. De coördinatie van PRAGT gebeurt in het Mariaziekenhuis dat met haar regionale functie daarvoor perfect geplaatst is.

Begin 2018 werd PRAGT voorgesteld aan alle gemeentebesturen en OCMW’s, de welzijnsregio en alle huizen van het Kind van de regio Noord-Limburg. Intussen hebben alle gemeentes (Overpelt, Neerpelt, Lommel, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Bree, Bocholt, Peer en Meeuwen-Gruitrode) zich al achter het project geschaard door hun engagement officieel te maken.

De meeste zwangeren worden opgevolgd door de huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen.  Via de intense samenwerking tussen de partners van het Huis van het Kind Pelt vinden zwangeren met specifieke ondersteuningsbehoeften vlot de weg naar andere hulpverleners en voorzieningen.

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

  • Meerwaarde voor de aanstaande zwangeren en haar gezin en ook voor de hulpverleners
  • Kwaliteit van zorg
  • Concrete aanpak en ervaringen

Contact