Fonds van bpost voor Alfabetisering: nieuwe projectoproep

  • 14 maart 2016

Het Fonds van bpost voor Alfabetisering, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt sinds 1998 initiatieven die de laaggeletterdheid in België bestrijden. 

Sinds 2009 focust het Fonds op preventieve alfabetisering binnen de gezinnen. Het idee is om het plezier aan te wakkeren van het lezen binnen kansarme gezinnen, die vaak ver staan van de wereld van het lezen en het schrijven. Studies tonen aan dat laaggeletterdheid te vaak wordt overgedragen van generatie op generatie. Preventieve alfabetisering in gezinnen engageert zowel ouders als kinderen, verbetert de competenties van de eersten en heeft een positieve impact op de schoolresultaten van de kinderen.

Het Fonds van bpost lanceert een nieuwe projectoproep om projecten voor alfabetisering bij gezinnen te versterken die kleine kinderen aanmoedigt tot het leren lezen en het plezier van het lezen. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar lokale samenwerking.

Meer informatie vind je op de website.