Fonds Hugo van Mierlo: vader-kind relatie bevorderen

  • 11 februari 2019

Het Fonds Hugo Van Mierlo organiseert ook dit jaar een oproep voor initiatieven die de kind-vader relatie bevorderen en de opvoeding door de vader stimuleren.
De oproep is gericht op alle initiatieven, zowel concrete als onderzoeksprojecten. Er is een bijzondere aandacht voor vaders en kinderen in kansarmoede.

Het gelauwerde project ontvangt een bedrag van 5.000 euro. Het kandidaatsdossier dient uiterlijk op 27 februari 2019 via de website van de Koning Boudewijnstichting te worden ingediend.

Meer informatie