Fonds Filson Steers Mariman - Prijs voor Opvoeding 2021

  • 12 januari 2021

De  Koning Boudewijnstichting lanceerde de zesde kandidaatsoproep voor de Prijs Filson Steers Mariman. De Prijs bedraagt 60.000 euro en wordt uitgereikt aan een persoon uit de Vlaamse Gemeenschap die zich op een uitzonderlijke manier inzet voor de opvoeding van kinderen of jongeren.

De Prijs is de bekroning van een reeks inspanningen van iemand die zijn of haar (beroeps)leven wijdt aan de opvoeding van kinderen of jongeren, niet van een eenmalig project of initiatief. De betrokkenheid van de kandidaat bij de opvoeding van kinderen is structureel. Dat kan zijn door het beroep of de functie die de kandidaat uitoefent of bekleedt maar hij of zij kan evengoed op een vrijwillige basis betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. De activiteiten van de kandidaat richten zich naar kinderen en jongeren tot 18 jaar. De impact van de activiteiten van de kandidaat is bovenlokaal.

De term ‘opvoeding’ kan men ruim interpreteren. Kandidaten kunnen actief zijn in zeer uiteenlopende domeinen die te maken hebben met opvoeding of pedagogie, zowel op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur….

Kandidaten worden voorgedragen door een promotor, zelfnominatie is niet mogelijk. Kandidaten die bij een vorige editie niet werden geselecteerd, kunnen opnieuw worden voorgedragen.
De vorige laureaten waren Majo de Saedeleer, toenmalig directeur van Stichting Lezen, Chris van Lysebetten, stichter van jeugddienst Habbekrats, Loredana Marchi, directeur van de Molenbeekse vereniging Foyer, Gerhard Jäger, coördinator van Art Basics for Children en Ingrid De Jonghe, oprichtster van TEJO (Therapeuten voor Jongeren).

Meer info op de website van de Koning Boudewijnstichting

Deadline voor indienen: 17 03 2021