Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via microsoft teams. Je kan de spreker en presentatie live zien op je eigen toestel.  Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Planning 2021

  • 2 februari: Zicht op lokale noden en behoeften
  • 16 maart: belangrijke theoretische kaders in de prenatale ondersteuning van gezinnen
  • 15 juni: Lokaal Loket Kinderopvang
  • telkens van 13 tot 14 uur
     

Zicht op lokale noden en behoeften - dinsdag 2 februari

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers.
De doelstelling om samen zo goed mogelijk gezinnen te ondersteunen, betekent dat een Huis van het Kind zich moet afstemmen op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren.
Door (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren, buurtbewoners, werkveld- en beleidsactoren enz. te bevragen en te betrekken in je werking, krijg je zicht op de lokale behoeften.

In samenwerking met Kristien Nys, Odisee, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Karla Van Leeuwen, KULeuven werd een tool ontwikkeld die samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind ondersteunt om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers, beleidsmedewerkers enz.

Op dinsdag 2 februari 2021 van 13u tot 14u organiseren we een fold-upmeeting rond een aantal topics van deze tool:

  • We staan even stil voor we aan de slag gaan: Welke bevragingen bestaan al, welk budget heb ik voorhanden en welke expertise is aanwezig in ons netwerk?
  • Welke methode kiezen we voor welke doelstelling en doelgroep? We illusteren dit aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden

Naast de voorstelling van deze topics gaan we graag met jullie in gesprek over de verwachtingen, doelstellingen om behoeften en noden te bevragen en drempels die jullie ervaren. 

Sprekers: Kristien Nys, Odisee - Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Karla Van Leeuwen, KULeuven

Deze fold-upmeeting zal te volgen zijn via MSTeams.

Inschrijving is gewenst.

logo

We horen graag jouw mening!

Laat ons weten hoe jij de fold-up meetings ervaart.