Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via streaming via Youtube. De fold-up meeting wordt gestreamd. Je kan de spreker en presentatie volgen via video. Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Deelnemen via youtube: www.kindengezin.be/live

Fold-up meeting 18 februari 2020: Beroepsgeheim

Frank Wouters en Aura Van Liefferinge, juristen bij Opgroeien, leiden kort het thema in. Daarna wordt ingegaan op de meest voorkomende vragen.
Bekijk alvast eens de webpagina met basisinformatie

Inschrijven voor de gratis fold-up meeting Beroepsgeheim

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten, kleuterparticipatie. Je kan de meeting herbekijken.

logo
Data voorjaar 2020

De fold-up meetings zijn gepland op

  • 18 februari
  • 21 april
  • 16 juni

Telkens van 13 tot 14uur

We horen graag jouw mening!

Laat ons weten hoe jij de fold-up meetings ervaart.