Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via streaming via Youtube. De fold-up meeting wordt gestreamd. Je kan de spreker en presentatie volgen via video. Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Deelnemen via youtube: www.kindengezin.be/live

Volgende fold-up meeting: dinsdag 19 november 2019 (van 13 tot 14 uur) - Thema Onderwijs - Kleuterparticipatie

Kind en Gezin zet zich, samen met Onderwijs en Integratie en Inburgering in om een warme overgang naar de kleuterschool waar te maken. Een warme overgang realiseren betekent concreet vorm geven aan structurele, professionele en pedagogische continuïteit, en continuïteit met thuis en de buurt.

Tijdens de Fold-up licht Kind en Gezin i.s.m. de kleutercoördinator van het Agentschap voor Onderwijsdiensten de gedeelde visie over transitie tussen thuis, buurt, kinderopvang en kleuterschool toe. Er wordt stilgestaan bij de instrumenten die zijn ontwikkeld om de lokale samenwerking te stimuleren en te ondersteunen (o.a. voor Huis van Kind en scholen). Tot slot illustreren we vanuit een concrete praktijk hoe lokale samenwerking vorm kan krijgen.

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten. Je kan de meeting herbekijken.

logo