Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via streaming via Youtube. De fold-up meeting wordt gestreamd. Je kan de spreker en presentatie volgen via video. Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Deelnemen via youtube: www.kindengezin.be/live

Volgende fold-up meeting: dinsdag 19 november 2019 (van 13 tot 14 uur) - Thema Onderwijs - Kleuterparticipatie

 

Fold-up meeting over Jeugdhulp

In deze fold-up meeting brengen Jan Declercq, Krista De Vos en Ellen Hoefnagels, medewerkers van het agentschap Opgroeien, een toelichting over jeugdhulp (the basics). In een tweede luik wordt ingegaan op de meerwaarde van samenwerking tussen Jeugdhulp en Huizen van het Kind. Dit wordt gestoffeerd met een aantal voorbeelden.
Deze fold-up meeting gaat niet over de fusie van de agentschappen. Dit wordt binnenkort op andere manieren gecommuniceerd.

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten. Je kan de meeting herbekijken.

logo