Financiële educatie van jongeren: verlenging actie “gratis strips” wegens groot succes

  • 23 juni 2016

Wie een concreet plan heeft om in het najaar van 2016 met de stripverhalen uit het “In Balans” project aan de slag te gaan in scholen, in gezinsverband, in het kader van groepswerk,... kan hierdoor deze stripverhalen opnieuw gratis verkrijgen. Het betreft meer bepaald de stripverhalen “Dikke Bult” (gericht op 11-13 jarigen) en “Eigen schuld” (gericht op 14-15 jarigen). Het stripverhaal “Andermans schuld” (gericht op 16-17 jarigen) is ondertussen uitgeput. Hoewel de inhoud van de stripverhalen min of meer gericht is op de aangegeven leeftijden, kunnen ze voor bepaalde groepen reeds vanaf de eerste graad aan bod komen.

Deze stripverhalen behandelen meerdere thema’s die betrekking hebben op het omgaan met geld: lenen (bij de bank en onder vrienden), de begrippen “rente” en “interest”, het maken van goede keuzes bij aankopen, het gebruik van een zichtrekening en bankkaart door kinderen, het verschil tussen een betaalkaart en een kredietkaart, zakgeld, het gevaar van kansspelen, het belang van het opmaken van schriftelijk bewijs, het consumptiegedrag van jongeren, het belang van sparen, enz.

Deze thema’s kunnen aangebracht worden in bepaalde lesvakken, als project in de school (ASO, BSO of TSO), in het kader van groepswerk met ouders en/of kinderen,... Op www.in-ba-lans.be vind je niet alleen een korte inhoud van de stripverhalen terug maar ook begeleidingsmateriaal en vragenlijsten voor de jongeren zelf.

Medewerkers van erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW’s, OCMW-verenigingen en CAW’s) die dergelijke acties op poten willen zetten, kunnen hiervoor samenwerken met de OCMW’s en/of met het CAW uit hun regio en hierbij eventueel beroep doen op de BudgetInZicht-verantwoordelijke uit hun regio.

Er kunnen gratis stripverhalen besteld worden tot zolang de voorraad strekt. Bij het plaatsen van bestellingen van gratis stripverhalen, vragen we dat je aangeeft hoe je met de bestelde strips aan de slag zal gaan in jouw praktijk.

Surf naar www.in-ba-lans.be en download daar het bijzondere bestelformulier om gebruik te maken van deze promotie. Het formulier vermeldt ook de minimumhoeveelheden waarmee je rekening moet houden bij je bestelling.

Nog vragen? Stuur dan een mail naar isolde.vandevelde@vlaamscentrumschuldenlast.be.