EXPOO zoekt kritisch oog voor EXPOOL

  • 22 november 2016

Ben je actief in opvoedings- en gezinsondersteuning?
Heb je een mening over de relevantie van onze projecten en acties?
Wil je regelmatig feedback te geven?

Drie keer check? Dan is EXPOO op zoek naar jou! 
Niet voor extra eindeloze vergaderingen.
Wel voor snelle en ad hoc feedbackrondes in de EXPOOL. Een pool van ideeën, ervaringen en expertise die EXPOO doet evolueren naar EXPOO-L(arge).

Zodat EXPOO en het werkveld nog meer voor elkaar gaan betekenen.

Een voorbeeld van zo'n vraag? We geven je er vijf:

  • Sociale cohesie nog versterken: wat heeft het werkveld daarvoor nodig?
  • De methodiek ‘Voorzorg’: iets om in Vlaanderen te implementeren?
  • Oplijsten van vragen van ouders waar geen makkelijke antwoorden voor zijn.
  • Het vormingsaanbod van EXPOO. Hoe werken we dat uit?
  •  Welke thema’s/prioriteiten schuift EXPOO best naar voor in het jaarplan?

Overtuigd? Contacteer ons via info@expoo.be