EXPOO congres 2019: save the date!

  • 17 april 2019

Noteer alvast vrijdag 6 december 2019 in je agenda.

Dan vindt het 12de EXPOO congres plaats.

Centrale vraag op het congres: hoe kunnen we het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen vergroten?

Het congres wordt een kennisfestival, waar spelers uit heel diverse sectoren elkaar ontmoeten, verkennen en versterken. Kritisch kijken naar wat er is, afstemmen en verbinden, en zo groeien naar een geïntegreerde aanpak. Want meer welbevinden voor elk gezin, dat vraagt meer dan een individuele benadering. Daarvoor is een brede betrokkenheid nodig van iedereen die bezig is met gezins- en opvoedingsondersteuning. Meer nog, het is een maatschappelijke opdracht die ons allen aanbelangt.

Draag jij ook dagelijks jouw steentje bij aan het mentaal welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen?
Wil je van dat steentje een stevig bouwwerk maken?
Mis dan zeker deze boeiende dag niet!

EXPOO congres, vrijdag 6 december 2019, Passage 44 in Brussel.