Enkele opvallende cijfers over scheiding in Vlaanderen

Hoeveel jongeren maken een scheiding van hun ouders mee?

Scheiding 6

Een scheiding brengt meerdere veranderingen in de gezinssituatie van kinderen met zich mee. Dit vraagt veel flexibiliteit van kinderen.

scheiding 2
  • Ongeveer 15% van de kinderen heeft na de scheiding minstens drie transities doorlopen bij één van de ouders, waarvan minstens 1 bijkomende relatie-ontbinding.
  • Ongeveer 50% van de kinderen heeft minstens 2 transities doorlopen bij één van de ouders (bv. van éénoudergezin naar stiefgezin). Mortelmans, 2011.  
     

Waar verblijven kinderen na de scheiding van hun ouders?

scheiding 3

Sinds de veranderende wetgeving is er een duidelijke stijging van het verblijfsco-ouderschap. 27% van de bevraagde kinderen verblijft in ongeveer gelijke mate (33%-66%) bij beide biologische ouders. De vader krijgt dus een grotere rol dan voorheen. (Mortelmans et al., 2016, tabel 6.1 op pagina 137).
 

Impact op de kinderen? Kinderen hebben veerkracht.  

  • 20-25% van de kinderen krijgt op lange termijn te maken met ernstige problemen na de scheiding. Het gaat zowel om sociale en schoolse problemen als om gedrags- en emotionele problemen.
  • 75-80% van de kinderen ondervindt op lange termijn geen negatieve gevolgen van de scheiding. Na een periode van 2 à 3 jaar komen ze tot herstel.
     

Bronnen: