Elk gezin gezond

door Tine Vangroenweghe, Loes Van Kelst, Hanna Peeters en Kaat Van Bosstraeten


In 5 Huizen van het Kind (Geel-Laakdal-Meerhout, Temse, Kortrijk, Antwerpen LO, Kontich) lopen we een ondersteuningstraject om uit te zoeken hoe preventieve gezondheid een sterkere plek in de werking kan krijgen en vooral nagaan hoe je daarbij de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen kan garanderen. Van al je acties en campagnes die een gezonde omgeving kunnen creëren of een gezonde leefstijl mogelijk maken. Of het nu over gezonde voeding, alcoholgebruik, seksuele gezondheid, gezond zwanger zijn, rookvrij opgroeien, mondgezondheid of eender welk gezondheidsthema gaat.  

Onderzoek levert ons een houvast welke drempels (en welke krachten) kwetsbare groepen ervaren om hun gezin gezond te kunnen laten opgroeien. Campagnes en methodieken om een gezonde leefstijl te bevorderen bereiken nog steeds te weinig kwetsbare ouders, kinderen en jongeren. We focussen met dit project op strategieën om barrières in fysieke, economische en sociale omgeving te verkleinen en op communicatie die beter rekening houdt met verschillen in gezondheidsvaardigheden. 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

Dit principe vormt het uitgangspunt van het project: We zoeken in co-creatie in elk Huis van het Kind uit wat de deelname aan preventieve acties en de eigen keuze voor een gezonde leefstijl moeilijker maakt voor kwetsbare groepen en zoeken in samenwerking hoe je daar meer rekening mee houdt. Waar mogelijk door de universele aanpak te veranderen, waar nodig door extra maatregelen of intensieve toeleiding toe te voegen. (toepassing van proportioneel universalisme)

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Iedereen kent ondertussen de cijfers die de nood aangeven om gezondheidsongelijkheid te verkleinen, en ook de mooie principes om dat te doen. 

Concrete to do’s en haalbare interventies zijn echter nog beperkt. Door te investeren in co-creatie die onderzoekskennis en praktijkkennis verbindt, verwachten we outcomes die goed te transfereren zijn. Huizen van het Kind zijn door hun partnernetwerk en lokale verankering uitermate goed geplaatst voor deze uitdaging. 

Contact

Presentatie

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein gezondheidszorg

Kamer

congres kamer participatie
vlaams instituut gezond leven
sensoa logo
VAD