Eerste permanente vorming Geweldloos Verzet aan een universiteit

  • 26 juli 2017

De eerste permanente vorming (opleiding) 'Geweldloos Verzet' aan een universiteit is een feit!

Geweldloos Verzet maakt deel uit van het gedachtegoed 'Nieuwe Autoriteit' van Haim Omer. In de Nieuwe Autoriteit wordt geen gebruik gemaakt van geweld, zelfs niet als het kind of de jongere zich gewelddadig gedraagt. De ouder of de professional verzet zich op een geweldloze manier tegen het (negatieve) gedrag en kan eenzijdig ingrijpen om de kans op escalatie te vermijden. Het denkkader breidt uit naar een ruimere visie op autoriteit en hoe autoriteitsfiguren (ouders, opvoeders, leerkrachten, politiemensen, enz.) gezag kunnen houden of herstellen en probleemgedrag kunnen aanpakken. De toepassingsgebieden werden verruimd naar psychiatrische afdelingen, residentiële voorzieningen, contextbegeleiding/crisishulp aan huis, pleegzorg, adoptie, onderwijs, kinder-dagverblijven en de brede gemeenschap.

De VUB biedt deze nieuwe opleiding aan in samenwerking met het BIGV (Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet). Het programma is gespreid over één academiejaar en omvat in totaal 8 dagen en 4 halve dagen supervisie.

De cursisten (Prof. dr. Johan Vanderfaeillie en Frank Van Holen) leren via theoretische reflectie, rollenspel, oefeningen en casuïstiekbespreking Geweldloos Verzet in de praktijk te brengen en maken kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen en in verschillende werkcontexten. De opleiding leidt tot een officieel getuigschrift en wordt uitgereikt door de VUB.

Concrete data worden nog aangekondigd en inschrijving gebeurt via kandidatuur.

Meer info op de EXPOO kalender en via VUB.