Een vrijetijdsaanbod voor alle schoolgaande kinderen dankzij samenwerking

tussen lokaal bestuur, buitenschoolse opvang, scholen, jeugd-, kunst- en sportorganisaties én organisaties die gezinnen ondersteunen - Stad Gent

Wat?

De stad Gent zet sinds jaar en dag in op een laagdrempelig (zomer)aanbod via samenwerking met alle actoren en extra inspanningen om de meest kwetsbare gezinnen te betrekken. De stad streeft ernaar om het netwerk van partners continu te versterken en te verbreden met het oog op een doeltreffende toeleiding en een verbreed buurtaanbod. 

Voorbeelden van concrete acties:

  • Organisatie in de kansarmste wijken van zomerkampen waar taalstimulering en ontspanning gecombineerd worden dankzij een aanvullend aanbod door Brede school partners bij de zomerscholen. Begeleiders van kinderopvang vangen kinderen op voor of na de activiteiten en ondersteunen ook de activiteiten zelf, zodat er vertrouwde gezichten zijn en de brug gelegd wordt voor de kinderen en gezinnen de hele dag door.
  • Stoepbezoek bij kwetsbare gezinnen door de partners van het Huis van het Kind. Via het vrijetijdsmateriaal dat aangekocht werd met de subsidies wordt opnieuw contact gelegd met gezinnen die tijdens de crisis niet meer bereikt konden worden. Dit wordt gerealiseerd via de samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties die actief zijn in de wijk. Er wordt aangebeld door een vertrouwd gezicht (kinderopvang/school/andere wijkpartners) voor het gezin met een pakketje spel/knutselmateriaal. Dit biedt de kans om correcte info te geven over corona/wat kan(niet) en het gezin op een warme manier uit te nodigen om ‘uit uw kot en in uw buurt(aanbod)’ te komen. Tegelijkertijd wordt het zomeraanbod en dienstverlening voor gezinnen actief bekendgemaakt.
  • Via alle mogelijke diensten en kanalen wordt een uitnodiging verspreid naar aanbieders om hun voorziene (zomer)aanbod door te geven op een gezamenlijk document dat later ook gedeeld wordt op de kidssite.  Op de kidssite vinden gezinnen dan een overzicht per week van het aanbod, kampen zonder/met overnachting, tips voor buiten spelen en tips bij regenweer terug voor kinderen tot 12 jaar. Hier leiden we ook toe naar UitInGent
  • Op basis van het overzicht wordt bekeken in welke wijken er nog geen aanbod is. Aanvullend wordt dan een oproep gelanceerd naar organisaties om extra aanbod te voorzien met oog voor outreachend werk en kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Contactgegevens: