Een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby's en peuters

Auteur :

project olv Vandenbroeck M. (Ugent) en Laevers F. (KU Leuven)

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

In opdracht van Kind en Gezin ontwikkelde een projectgroep onder leiding van Vandenbroeck Michel (Ugent) en Laevers Ferre (KU Leuven) een pedagogisch raamwerk. Dit pedagogisch raamwerk is een bondige visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang. Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen.

Het raamwerk geeft een richting aan, biedt een houvast aan en betekent een engagement om te werken in de lijn van de visie die dit raamwerk beschrijft. Er wordt verwacht dat de kinderopvang inspanningen levert om met dit raamwerk aan de slag te gaan. Kwaliteit zal niet beoordeeld worden door de ontwikkeling van kinderen te meten of door na te gaan in welke mate met gezinnen en externen wordt samengewerkt. Tegelijk houdt het ook een erkenning in van wat veel organisatoren vandaag al in de praktijk brengen.

Het pedagogisch raamwerk is gericht op kinderen, ouders en samenleving. Het draagt bij tot de concretisering van de missie van Kind en Gezin: ‘Samen met partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren’.

Reageer op dit artikel

7 + 9 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.