Een ouder wil graag werken aan zijn of haar (basis)vaardigheden. Wat doe ik dan?

Wat kan ik doen als hulpverlener?

  • Vertel hen dat het nooit te laat is om (bij) te leren.
  • Verzeker hem of haar dat er veel mensen zijn met dit probleem.
  • Moedig hem of haar aan. Ondersteun waar mogelijk.
  • Bekijk samen de mogelijke opleidingen.
  • Basisvaardigheden aanleren of versterken:
  • De Centra voor Basiseducatie (CBE) geven cursussen in basisvaardigheden zoals taal, wiskunde, maatschappijoriëntatie en computerlessen. Je kan het open aanbod volgen, maar ze organiseren ook maatwerk in organisaties.
  • Een opleiding secundair onderwijs volgen:  Wil je als volwassene je diploma secundair onderwijs halen, een beroepsgerichte vorming volgen, Nederlands als tweede taal of een andere taal leren.
  • Sociaal-cultureel vormingswerk: De Vormingplus-centra bieden een brede waaier aan activiteiten om je in je vrije tijd verder te ontwikkelen en je persoonlijke en sociale competenties te vergroten.
  • Een beroepsopleiding volgen:  www.vdab.be of  www.syntra.be
  • Organiseer een geletterdheidsaanbod in jouw organisatie. Je kan daarvoor de Centra voor Basiseducatie aanspreken.