Een nieuwe pedagogische visie online: Bowlby en zijn hechtingstheorie

  • 18 oktober 2016

EXPOO en het VBJK vertaalden 11 pedagogische visies naar de Huizen van het Kind. Deze maand: de theorie van John Bowlby over hechting kan inspiratie bieden om jonge kinderen een veilige plek te bieden. Dichtbij hun ouders of andere vaste vertrouwenspersonen. Lees meer over zijn visie.