Een nieuwe methodiek voor het spreken met vluchtelingen en migranten!

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Deze cursus gaat door op vier verschillende data:  15/02, 16/05, 19/09, 13/12 2019

 

Vluchten en migreren betekent balanceren tussen ontreddering en hoop, zoeken naar een plaats, je weg vinden in nieuwe omgangsvormen. Het achterlaten van dierbaren, de wankele hoop op een betere toekomst en de soms ernstige traumatische ervaringen zorgen daarbij voor heel wat emoties. Angst, boosheid of vervreemding kunnen leiden tot conflicten en misverstanden.

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen.

In deze eendaagse leer je de ins en outs van deze methodiek. Trenziria is in diverse contexten te gebruiken, zoals in scholen, inburgeringsprogramma’s, vluchtelingenopvang en asielzoekerscentra. Trenziria is ook in individuele en gezinsgesprekken te gebruiken en is geschikt voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

 

Organisator

Interactie-Academie vzw

Voor wie

Scholen, inburgeringsprogramma’s, vluchtelingenopvang en asielzoekerscentra

Locatie

Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen

Prijs

202 euro