Een dorp voor elk kind - Psychologies magazine

  • 3 december 2014

Is kinderen opvoeden een zaak voor ouders? Niet volgens de pedagogische civil society, een model dat opvoeding weer in handen geeft van de maatschappij als geheel. In Nederland heeft het al tot succesverhalen geleid, in Vlaanderen staan we op het punt van een doorbraak. 

EXPOO koos dan ook de pedagogische civil society als thema voor hun 7e congres opvoedingsondersteuning. "Je ziet nu al dat het accent in Vlaanderen elders ligt’, zegt Hans Van Crombrugge, hoofdlector aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van ODISSEE, die de openingsrede van het congres verzorgt. ‘Het belangrijkste verschil met Nederland schuilt in de rol die professionelen krijgen toebedeeld."

Lees het volledige artikel in Psychologies magazine.