Een databank vol ideeën om polarisering aan te pakken

  • 24 februari 2019

Hoe kun je als lokaal bestuur polarisering tussen en binnen bevolkingsgroepen voorkomen of aanpakken? Hoe versterk je op buurt- en wijkniveau de sociale cohesie? En welke concrete interventies kun je hierbij inzetten?

Om een antwoord te bieden op die vragen, ontwikkelde het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van het actieplan tegen gewelddadige polarisering en radicalisering een digitale databank. Hierin krijgen inspirerende projecten, methodieken of interventies die binnen de wijk of buurt (actief) polarisering bestrijden en/of de sociale samenhang versterken een plaats. Het is een dynamische databank. Lokale besturen kunnen daarom ook zelf interessante praktijkvoorbeelden doorgeven via het contactformulier.