Each One Teach One

  • 30 oktober 2015

Steun aan projecten waarbij jonge talenten hulp bieden aan andere jongeren, die leermoeilijkheden hebben op school.

Met de projectoproep ‘Each One Teach One’ beoogt het Koningin Mathildefonds initiatieven die de solidariteit tussen jongeren binnen het leerproces stimuleren, door jongeren met een uitgesproken ontwikkeld talent in een schoolvak als tutor ondersteuning te laten geven aan andere jongeren die moeilijkheden ondervinden.

Het Fonds kijkt uit naar projecten die naast het bevorderen van het plezier van het leren en het graag naar school gaan, ook een antwoord bieden op de steeds groeiende ongekwalificeerde schooluitval.

Meer informatie kan je hier vinden.