Eén gezin – één plan, versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

door Erwin Daenen, Leen De Schuymer, Peter Colle en Wendy Verdickt
 

Kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In 2016 steeg het gebruik met 8%. Ook de crisisnetwerken vormen door de zeer herkenbare en bereikbare meldpunten een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Verder is het zeer helder dat ook de wachttijden binnen de jeugdhulp aangepakt moeten worden. Op 20 juli 2017 werd daarom de oproep ‘Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’ verstuurd. De oproep wil een antwoord bieden op deze tendensen door in Vlaanderen 15 regionaal afgebakende samenwerkingsverbanden elk tot 1 miljoen euro uitbreidingsmiddelen te verschaffen voor de versterking van het rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod. Een veel nauwere samenwerking tussen de brede instap en de voorzieningen met rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod is een expliciete doelstelling. In september 2018 zijn de eerste 12 samenwerkingsverbanden gestart, vanaf het voorjaar 2019 zullen alle 15 samenwerkingsverbanden operationeel zijn. De omslag naar een snellere, preventieve en meer samenhangende jeugdhulp is hiermee onherroepelijk ingezet. 

Link en opportuniteiten voor je Huis van het Kind

De brede instap en andere laagdrempelige initiatieven zoals de Huizen van het Kind zijn betrokken partner in de samenwerkingsverbanden. De ervaringen binnen de startende samenwerkingsverbanden kan andere Huizen van het Kind inspireren voor hun lokale praktijk. 

Waarom kan deze deelsessie inspirerend zijn voor jou?

Samenwerken, netwerken, verbinden, vraaggestuurd werken, cliënt centraal … het klinkt allemaal mooi en evident, maar is het dat ook? Geluiden uit de 15 samenwerkingsverbanden in oprichting laten horen dat vele hulpverleners uit verschillende organisaties elkaar(s) (werking) nu pas echt leren kennen. We werken nog vaak naast elkaar, niet met elkaar in functie van de ondersteuning van het kind, de jongere, het gezin. De oproep één gezin – één plan lanceert op grote schaal een nieuwe manier van (samen)werken in de jeugdhulp: vragen naar RTJ beantwoorden binnen de maand, 1 aanspreekpunt installeren voor het gezin, 1 plan opmaken wanneer verschillende diensten tegelijk het gezin ondersteunen, aanbod van een eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren … Het is een uitdaging om deze principes op grote schaal waar te maken. We brengen de eerste ervaringen van de samenwerking op dit vlak.

Contact

ERWIN DAENEN - DEPARTEMENT WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN - Coördinator werf 1 uitbreidingsbeleid Jeugdhulp: versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp - erwin.daenen@wvg.vlaanderen.be

www.departementwvg.be
www.jeugdhulp.be

LEEN DE SCHUYMER - Kind en Gezin - leentjedeschuymer@kindengezin.be

PETER COLLE - Beleidsmedewerker Stad Gent - peter.colle@stad.gent.be

WENDY VERDICKT - Coördinator Huis van het Kind Mechelen - wendy.verdickt@mechelen.be

Focus van deze deelsessie

Levensdomein

levensdomein jeugdhulp

Kamer

congres kamer samenwerken