Dwaal mee door de kamers van het congres...

congres kamer samenwerken

Verbindend samenwerken en geïntegreerd werken

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” (Henry Ford)

Verbindend samenwerken tussen de verschillende partners is een proces dat continue aandacht vraagt. Hoe sterker de samenwerking, hoe steviger de componenten om een toegankelijke basisvoorziening te zijn. 

Dat betekent: groeien naar een vise gedragen door alle partners, met respect voor de verschillen. Stilstaan bij de rol en het mandaat van de coördinator en medewerkers die groeien in hun vaardigheden rond samenwerken en netwerken. Het aanbod op elkaar afstemmen en met gebundelde krachten de drempels voor gezinnen wegwerken. Kennis en expertise delen en vertalen in nieuwe ideeën en inzichten.

Wie verbindend samenwerkt, legt de basis voor geïntegreerd werken en nieuwe kruisbestuivingen op vlak van aanbod. Want opvoeden en opgroeien heeft raakpunten met tal van andere levensdomeinen. Een Huis van het Kind maakt gezinnen wegwijs rond thema's als onderwijs, vrije tijd, kinderopvang, geestelijk welbevinden, gezondheid, wonen, tewerkstelling, praktische ondersteuning,... 

Geïntegreerd werken met de partners uit deze domeinen zorgt ervoor dat organisaties en diensten hun aanbod met elkaar kunnen integreren, makkelijker kunnen doorverwijzen en het totale plaatje van het gezin scherper in beeld krijgen. 

In de deelsessies in deze kamer zoeken we uit hoe we deze groei kunnen realiseren, en hoe andere lokale netwerken zoals Buurtgerichte Netwerken, Brede School, Lokale Netwerken Kinderarmoede,... samen met de Huizen van het Kind zorgen voor een fijnmazig netwerk voor elk gezin.

Deelsessies:

Je herkent de deelsessies in deze kamer aan onderstaande afbeelding:

congres kamer samenwerken
congres kamer impact

Impact en meerwaarde

“Small changes and small steps can create massive impact.” Melissa McCreery

Welke betekenis hebben de Huizen van het Kind voor gezinnen? Elke dag staan heel wat partners en professionals paraat om de Huizen van het Kind te laten uitgroeien tot plekken van en voor gezinnen. Van ontmoeting tot informatie, van ondersteuning tot samen nadenken, van een goed activiteitenaanbod tot verder samen bouwen. 

Welke impact heeft dat totale aanbod op kinderen en hun gezinnen? Voelen ze zich ondersteund? Worden ze er sterker door? Durven ze een nieuwe aanpak uit te proberen?

De Huizen van het Kind kunnen een beleidsinstrument zijn in de aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals de toenemende diversiteit, kinderarmoede en eenzaamheid.

Als spilfiguur tussen welzijn en andere 'hardere' sectoren als huisvesting, tewerkstelling en automatische rechtentoekenning waken de Huizen van het Kind mee over het respecteren van mensen- en kinderrechten. 

Door hun positie dichtbij de gezinnen kunnen de Huizen van het Kind een belangrijke signaalfunctie opnemen naar het (lokaal) beleid en concrete acties initiëren.

Deelsessies:

Je herkent de deelsessies in deze kamer aan onderstaande afbeelding:

congres kamer impact
congres kamer participatie

Participatie en proportioneel universalisme

"Be responsible: share your responsibilities." (David Gilbertson)

Een Huis van het Kind van en voor de gezinnen, hoe realiseren we dit?

Weten wat de gezinnen als echt ondersteunend ervaren, is de basis om op maat te kunnen werken. Maar participatie is meer dan dat. Het schept kansen voor de gezinnen om in actie te schieten. Samen denken, plannen, beslissen en doen brengt gedragenheid en betrokkenheid mee.

In onze superdiverse samenleving is het belangrijk dat deze diversiteit ook in de Huizen van het Kind zichtbaar is. Vindt iedereen de weg naar het Huis van het Kind: moeders en vaders, gezinnen met kinderen van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden, ouders van kinderen met een zorgbehoefte, ouders in elke mogelijke gezinssamenstelling?

Van onschatbare waarde zijn de vele vrijwilligers. Zij faciliteren ontmoeting en versterken de sociale cohesie. Hoe laat je hen ten volle schitteren in deze rol?

Deelsessies:

Je herkent de deelsessies in deze kamer aan onderstaande afbeelding:congres kamer participatie