Draaiboek veilige en kindvriendelijke bezoekersruimtes of ontmoetingspunten

Auteur :

werkgroep hoog-conflictscheidingen

Jaar van publicatie :

2021

Type :

draaiboek


In Limburg stelde de werkgroep hoog-conflictscheidingen (onder de koepel van het IROJ) vast dat sommige ouders en kinderen mekaar niet kunnen ontmoeten, omdat ouder(s) hiervoor niet altijd de mogelijkheden kunnen creëren.
Redenen hiervoor zijn zeer divers: huisvesting, beperkte pedagogische vaardigheden, psychische/psychiatrische en/of afhankelijkheidsproblemen, veiligheid voor de kinderen kan niet gegarandeerd worden… Daarom werd een werkgroep samengesteld “veilige ontmoetingsruimte” verenigde diverse sectoren en werkingen: Huis van het Kind Hasselt, Jeugdhulp (VZW De Wiekslag en Pleegzorg Limburg), Oudersparticipatie, DOMO, PXL, Ligant en CAW Limburg. Vanuit diverse noden bij de doelgroep en bij de verwijzers, kwamen men tot 2 soorten aanbod die naast mekaar kunnen bestaan.

Gedurende het proces bleek in de naam “veilige ontmoetingsruimte” het woord “veilig” ongewenste associaties op te roepen bij de doelgroep zelf. Daarom spreekt men in het draaiboek over een ontmoetingspunt.

Het eerste aanbod is “Het ontmoetingspunt optie 1”, waarbij de verwijzer de situatie vasthoudt, evalueert en bijstuurt tot aan de afronding. De begeleiding van de contacten ter plaatse kan indien mogelijk, afgebouwd worden. Het Huis van het Kind faciliteert op vlak van infrastructuur en coördineert de planning van de bezoeken.
Een andere optie is het aanbod “Het ontmoetingspunt optie 2”, waarbij de doorverwijzer de situatie loslaat na doorverwijzing (uitz. De rechtbank die dossiers juridisch blijft opvolgen) en overdraagt aan het aanbod 2.0 onder aansturing van een coördinator. Deze coördinator is een hulpverlener met expertise in conflictueuse situaties. De begeleiding van ontmoetingen zal in deze situaties gerealiseerd worden door opgeleide vrijwilligers, onder coaching van hoger genoemde coördinator. Deze coördinator zal desgewenst ook feitelijk rapporteren aan de familie- of jeugdrechtbank (bijlage 1).
Om duidelijkheid te creëren rond de samenwerkingsmodaliteiten, in beide versies van de ontmoetingsruimten, werkte men dit draaiboek uit.