Dominique Janssens

Dominique Janssens

Organisatie

Compaan-O   Coaching in verbindend opvoeden

Werkdomeinen

Lagere school
Jongeren
Ouderschap & opvoeding
Familie & Gezinsvorming

Contactgegevens

Gemeente: Holsbeek
Telefoon: 0487 84 26 86
E-mail: info – a t – compaan-o.be
Website: http://www.compaan-o.be/

Over de spreker

Ik ben pedagoge (KU-Leuven) en sinds 1985 werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, vooral pleegzorg.

In 2012 opgeleid in geweldloos verzet en nieuwe autoriteit.  Zet dit dagelijks met veel gedrevenheid in binnen behandelingstrajecten bij pleegouders die de zorg voor kinderen met gedragsproblemen opnemen.  Sinds 2015 combineer ik dit met een halftijdse privé-praktijk Compaan-O.  Ik bied daar training/opleiding/ intervisie/ supervisie aan voor ouders/opvoeders/hulpverleners naast begeleidingen-en coachingstrajecten voor ouders.

Ik volg zelf bijscholingen, studiedagen, congressen, lees veel en ben omringd door collega's 'geweldloos verzetters' met wie ik samenwerk en deel.

Omschrijving

Ik werk graag indien de groepsgrootte dit toelaat zeer interactief.  Beoog heldere informatie door te geven, ondersteund door verzorgde slides,  en vul aan met krachtige beelden, ervaringsoefeningen, opdrachten… Ik bied maatwerk aan na voorafgaandelijk heldere verwachtingen en afspraken.

Interesse en respect voor wat er leeft in een groep is voor mij belangrijk.  Daarnaast bied ik bijkomende visies/houdingen en concrete handvatten aan om mensen te inspireren die moedeloos dreigen te worden in de opvoeding van hun kinderen of die het contact met hen voelen ontglippen.

Kostprijs

100 €/uur en 0,40 €/km

Regio

Holsbeek (Leuven)