Doe-pakket Toegankelijke Kinderopvang voor iedereen

De sociale functie van kinderopvang

De laatste jaren wordt meer aandacht gegeven aan de sociale functie van kinderopvang.
Terecht ook. De kinderopvang heeft een maatschappelijke opdracht en moet voor alle gezinnen
toegankelijk zijn, ook de meest kwetsbare.
Uit onderzoek is gebleken dat kwaliteitsvolle kinderopvang heel veel kansen kan bieden
aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Ook voor de ouders is de kinderopvang belangrijk. Het
biedt hen de kans te werken, zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt of tijd te maken voor
individuele ontplooiing en ze komen in een netwerk van andere ouders en professionals terecht.

Het belang van samenwerken

Veel voorzieningen zetten dan ook in op een meer laagdrempelig beleid. Naast regelgevende
zaken die zijn vastgelegd (voorrangsgroepen, prijs van de opvang, individueel verminderd
tarief , …), zorgen veel voorzieningen ook voor een warme opvang voor elk kind. Respect voor
diversiteit staat centraal en gezinnen met verschillende achtergronden zijn welkom in de
opvang (anderstaligen, gezinnen in armoede, met een beperking, …).
Voorzieningen realiseren een toegankelijke kinderopvang echter niet alleen op hun eilandje
maar door samen te werken met elkaar en met verschillende partners. Lokale samenwerking
is noodzakelijk om de sociale functie van kinderopvang waar te maken. Dit kan via het Lokaal
Overleg Kinderopvang (zie verder), maar evengoed via de samenwerking in het kader van het
Huis van het Kind of via een lerend netwerk met lokale partners.

Waarom dit doe-pakket

Met dit pakket willen we deze lokale netwerken aansporen en ondersteunen om de sociale
functie van kinderopvang op de agenda te plaatsen. Samen met verschillende partners kunnen
jullie het verschil maken voor de meest kwetsbare gezinnen door:
• kennis te maken met het belang van de sociale functie van kinderopvang
• samen over te gaan tot actie om de kinderopvang toegankelijker te maken
Het pakket wil dit faciliteren door een praktische leidraad aan te bieden aan de trekker of
voorzitter van het netwerk.

Het doe-pakket bevat 4 verschillende modules:

  • Omgevingsanalyse
  • Wat is sociale functie van kinderopvang?
  • Samenwerken met toeleiders
  • Toegankelijkheid