Doe-pakket Toegankelijke kinderopvang

  • 26 juni 2018

De laatste jaren wordt meer aandacht gegeven aan de sociale functie van kinderopvang. Terecht ook. De kinderopvang heeft een maatschappelijke opdracht en moet voor alle gezinnen
toegankelijk zijn, ook de meest kwetsbare.
Uit onderzoek is gebleken dat kwaliteitsvolle kinderopvang heel veel kansen kan bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

Veel voorzieningen zetten dan ook in op een meer laagdrempelig beleid. Voorzieningen realiseren een toegankelijke kinderopvang echter niet alleen op hun eilandje
maar door samen te werken met elkaar en met verschillende partners. Lokale samenwerking is noodzakelijk om de sociale functie van kinderopvang waar te maken. 

Kind en Gezin ontwikkelde een pakket om deze lokale netwerken aan te sporen en te ondersteunen om de sociale functie van kinderopvang op de agenda te plaatsen. Samen met verschillende partners kunnen
jullie het verschil maken voor de meest kwetsbare gezinnen door:
• kennis te maken met het belang van de sociale functie van kinderopvang
• samen over te gaan tot actie om de kinderopvang toegankelijker te maken
Het pakket wil dit faciliteren door een praktische leidraad aan te bieden aan de trekker of voorzitter van het netwerk.

Het doe-pakket bevat 4 verschillende modules:

  • Omgevingsanalyse
  • Wat is sociale functie van kinderopvang?
  • Samenwerken met toeleiders
  • Toegankelijkheid