Doctoraatsonderzoek: Sociale steun en sociale cohesie in voorzieningen voor jonge kinderen - Naomie Geens

  • 15 januari 2016

Op 14 januari 2016 verdedigde Naomie Geens haar onderzoek 'Sociale steun en sociaal werk in voorzieningen voor jonge kinderen' in het kader van haar doctoraat in het sociaal werk. In dit doctoraatsonderzoek wordt onderzocht welke rol(len) voorzieningen voor jonge kinderen (kunnen) spelen in processen van sociale steun en sociale cohesie. De combinatie van een kwalitatief onderzoek in zowel spel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, als kinderopvang, maakt het mogelijk om na te gaan hoe ruimte voor ont-moeting in diverse beleidspraktijken (on)mogelijk gemaakt wordt.

Promotor: Michel Vandenbroeck