Dertig organisaties zetten schouders onder betere geletterdheid in Vlaanderen

  • 9 november 2018

Meer dan 30 organisaties engageren zich om werk te maken van een betere geletterdheid. Elk van die organisaties gaat de komende zes jaar inspanningen doen om de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van de Vlamingen te verbeteren. Ze geven daarmee invulling aan het Strategisch Plan Geletterdheid van minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Zo zullen bijvoorbeeld de Centra voor Basiseducatie, VOCVO (het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) en Kind en Gezin samen een aanbod uitwerken voor ouders gericht op thema's zoals opvoeding, taalontwikkeling, communicatie en ook digitale vaardigheden. De Gezinsbond breidt het aantal vormingen 'Veilig Online' uit naar kansengroepen en laaggeletterden.

In samenwerking met VDAB wordt dan weer het geletterdheidsaanbod voor werkzoekenden verder uitgebouwd om er voor te zorgen dat zij sterker in hun schoenen staan in hun zoektocht naar een job of opleiding. De VDAB maakt ook werk van digitale geletterdheid. Zo wil ze in het schooljaar 2020-2021 ruim 1.700 werkzoekenden toeleiden naar de Centra voor Basiseducatie voor een opleiding rond digitale geletterdheid.

EXPOO zet zich mee in om dit strategisch plan concreet en praktisch te maken om de geletterdheid in Vlaanderen van jong tot oud te verhogen en maakte in co-productie een themapagina over geletterdheid.